Правила | Чудопростір/Світ дитячих розваг/

Перевірка балансу

Перевірити БАЛАНС

Правила

Правила бонусної програми Банк «Чудопростір»

  1. Основні поняття і терміни:

1.1. Бонусна програма Банк «Чудопростір» є соціальним проектом, направленим на об’єднання комерційних компаній та закладів, задля надання першокласних послуг, покращення сервісу та збільшення попиту товарів і послуг .

1.2 «Бонуси» – подарунок учаснику програми одержуємий ним в якості накопичувальних балів (заохочення), кожен раз при купівлі послуг і товарів у компаній-партнерів, і якими учасник може розрахуватися надалі за обрані ним товари або послуги у партнерів даної бонусної програми. (Бонусами в програмі Банк «Чудопростір» є ЕФЧІКІ)

1.3. «Бонусна програма» – (надалі Програма), це накопичувальний проект лояльності для клієнтів, сформована Організатором Програми, в якій беруть участь різноманітні комерційні компанії та заклади, що  дозволяють Учасникам бонусної програми купувати послуги та товари на спеціальних умовах.

Організатором  бонусної програми Банк «Чудопростір» є компанія «Фабрика Чудес».

1.4. «Учасник бонусної програми»  – фізична особа, суб’єкт персональних даних, який виявив бажання брати участь у Бонусній програмі шляхом заповнення Анкети, згоден з умовами Бонусної програми та чия участь підтверджена Організатором.

1.5. «Партнер бонусної програми» – суб’єкт підприємницької діяльності, який підтвердив свою участь у Бонусній програмі та згоден з Правилами Бонусної програми і здійснює обслуговування Учасників Бонусної програми.

1.6. «Номер учасника» – унікальний номер, який представлений у вигляді цифр, який присвоюється  Учасникові бонусної програми – Організатором або від його імені на певних умовах. Номер Учасника служить для ідентифікації особи в якості Учасника бонусної програми з метою визначення його прав на отримання послуг на спеціальних умовах чи отримання певної продукції.

1.7. «Рахунок учасника» – електронний рахунок із власним Номером учасника, на якому знаходяться всі бонусні гроші –  «ЕФЧІКІ».  (номер особистого рахунку – це номер мобільного телефону, який власник рахунку зазначив в анкеті  при реєстрації).

1.8. «ЕФЧІКІ» – облікова одиниця, яка нараховується на рахунок Учасника згідно Правил бонусної програми, встановлених Організатором (в інших випадках Партнером Програми), і яка списується при отриманні Учасником послуг та продукції на спеціальних умовах. ЕФЧІКІ» – це бонусні гроші, якими власник особистого рахунку може сплатити  частину отриманої ним послуги або товару у партнерів банку «Чудопростір».

При нарахуванні чи списанні бонусів «ефчіків»: 1 «ефчік» еквівалентний 1 грн.

1.9. «База даних» – сукупність даних Учасника в інформаційній обліковій системі бонусній програмі Банк «Чудопростір» о транзакціях, нарахуваннях та списаннях бонусів «ефчіків».

1.9.1 «Анкета Учасника» – формуляр, окремий документ або частина документа, надається Організатором або від його імені, при заповненні і підписанні якого фізична особа дає свою згоду на участь у бонусній програмі відповідно до встановлених Правил, а також дозволяє збирати, зберігати, обробляти і передавати надані персональні дані та іншу інформацію в рамках бонусної програми та відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних.

  1. Участь у бонусній програмі Банк “Чудопростір”:

2.1. Учасниками Програми можуть бути фізичні особи, які зареєструвалися у бонусній програмі Банк “Чудопростір” у відповідності із даними правилами.

2.2. Для реєстрації Учасника, фізична особа повинна заповнити Анкету Учасника, ознайомитися з Правилами Програми. Якщо фізична особа з Правилами Програми згодна, Анкета передається відповідному  працівнику партнера програми. Заповнена анкета та підпис Учасника в ній підтверджує його бажання брати участь у Програмі, отримувати електронні листи, sms-повідомлення, а також підтверджує те, що Учасник ознайомився з умовами і Правилами Програми Банк “Чудопростір”.

2.3. З Правилами Програми можна ознайомитиь у відповідних партнерів та  на веб-сайті: www.chudoprostir.com.ua

2.4. Після передачі заповненої Анкети відповідному працівнику партнера, кожен Учасник отримує один номер Учасника на умовах, визначених Правилами Програми. Номер Учасника підлягає реєстрації в Програмі протягом однєї доби . При цьому Організатор Програми залишає за собою право відмовити фізичній особі у видачі або реєстрації Номера Учасника на свій розсуд.

2.5. За даними Анкети зареєстрованої в Програмі, буде створений особистий рахунок Учасника для нарахування та накопичення бонусів «ефчіків». Про кількість «ефчіків» на рахунку Учасника можна дізнатися у відповідного партнера при наданні Номера Учасника працівнику або на веб-сайті www.chudoprostir.com.ua у розділі на головній сторінці «Перевірити баланс». Побачити кількість нарахованих, списаних балів на рахунку також можливо при розрахунку за послуги у відповідних партнерів програми. Рахунок Учасника обслуговується у партнерів, які беруть участь у Програмі Банк “Чудопростір”. Їх перелік може змінюватися шляхом розміщення інформації на веб-сайті www.chudoprostir.com.ua

2.6. Рахунок Учасника та бонуси «ефчікі» не можуть бути використані для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших операцій, що не передбачені умовами Програми.

2.7. Програма розрахована виключно для особистого користування Учасника. «Ефчікі» Програми не можна передавати, продавати або будь-яким іншим способом відчужувати, крім тих випадків які мають перелік в данній Програмі .

2.8.  Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції (використання для нарахування та списання балів – ефчіків) на особистому рахунку Учасника.

2.9. Рахунок Учасника діє протягом терміну дії Програми. Рахунок Учасника є власністю Організатора Програми і може бути вилучена в Учасника, заблокована або анульована (виключена з Програми) у разі порушення Правил Програми на розсуд Організатора Програми.

2.9.1 Для блокування Рахунку Учасника в разі втрати або пошкодження, а також для розблокування Рахунку Учасника необхідно звернутися до Організатора через форму зворотнього зв’язку на сайті www.chudoprostir.com.ua.

2.9.2 Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводяться третіми сторонніми особами з Рахунком Учасника (моменти шахрайства) .

  1. Анкета та персональні дані Учасника:

3.1. Заповнюючи анкету Учасника Програми, фізична особа надає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі Програми. Заповнення анкети Учасника є обов’язковою умовою повноправної участі в Програмі.

3.2. Заповнена та підписана фізичною особою Анкета підтверджує його бажання брати участь у Програмі і дає згоду (дозвіл) Організатору Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних, зазначених у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми, в т. ч. для участі у всіх заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної Програми, а також дає згоду на передачу (поширення) його персональних даних Партнерам Програми та третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, в тому числі номерів паспорта та ідентифікаційного коду. Заповнена та підписана фізичною особою Анкета свідчить також про його згоду з усіма умовами та правилами Програми, обізнаності про те, що надані їм персональні дані вносяться в інформаційну базу персональних даних учасників Програми, а також підтверджує ознайомлення фізичної особи з правами, які, згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства, надаються йому як суб’єкту персональних даних.

3.3. Анкета не приймається, якщо вона повністю не заповнена, не підписана, дані вписані нерозбірливо, неправильно або не відповідають вимогам.

3.4. Дані Учасника, зазначені в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора, сам Учасник та інші особи, у тому числі партнери, яким було надано доступ до цих даних для участі у Програмі, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних або інших органів відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Відповідальність за правдивість і правильність даних в Анкеті несе Учасник.

  1. Права та обов’язки Організатора Програми:

4.1. Програма є власністю Організатора.

4.2. Організатор має право призупинити або зупинити (закрити) Програму повністю, скасувати або змінити Правила та умови Програми на свій розсуд шляхом розміщення інформації на веб-сайті www.chudoprostir.com.ua  У разі закриття Програми всі бонуси «ефчікі», набрані Учасником, можуть бути використані ним протягом 1 (одного) місяця після розміщення відповідної інформації на вищевказаному сайті.

4.3. Організатор має право відмовити у видачі Рахунку Учасника, видалити або припинити її дію в наступних випадках:

– використання або спроба використання Рахунку Учасника способом, який не відповідає умовам Програми, Правилам Програми або законодавству України;

– Підозри у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі в Програмі або використання Рахунку Учасника; Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, що виникають внаслідок таких дій.

4.4. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми і використовувати їх в рамках Програми та Правил.

4.5. Організатор періодично може інформувати Учасника про нараховані бонуси «ефчікі», акції та інші заходи що відбуваються у Партнерів Програми. Організатор не несе відповідальності за відсутність повідомлень Учасникам.

  1. Права та обов’язки Учасника:

5.1. Учасник володіє всіма правами щодо захисту своїх персональних даних у Відповідності до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства України.

5.2. Учасник може змінити чи доповнити свої персональні дані, а також заблокувати свій Рахунок, відмовитися від участі у Програмі шляхом звернення до Організатора Програми, через форму зворотнього зв’язку на сайті www.chudoprostir.com.ua

5.3. Учасник надає Організатору або Партнеру Програми, право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного або інформаційного характеру про Програму або Партнера Програми поштою, електронною поштою, телефоном та  SMS.

5.4. Учасник може в будь-який момент відмовитися отримувати інформацію по вище переліченим каналами комунікації, повідомивши про це Організатора.

5.5. Учасник самостійно несе відповідальність за не своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

  1. Нарахування та накопичення бонусів «ефчіків»:

6.1. При нарахуванні чи списанні бонусів «ефчіків»: 1 «ефчік» еквівалентний 1 грн.

6.2. «Ефчікі» нараховуються Учасникові на всі послуги та товари при готівковому і безготівковому розрахунках в нижчезазначеному розмірі:

Еквівалент отримання  бонусних грошей «ЕФЧІКІВ»:

Сплативши  за послугу або товар:        Отримайте:

від 25грн. до 49 грн.                                 5 ефчіків

від 50грн. до 74 грн.                               10 ефчіків

від 75грн. до 99 грн.                               15 ефчіків

від 100грн. до 124 грн.                           20 ефчіків

від 125грн. до 149 грн.                           25 ефчіків

і т.д…

більше сплачуєте…                        більше отримуєте…

6.3. При першому відвідуванні Партнера, Ви отримуєте Рахунок Учасника за 15 гривень з зарахованими бонусами «ефчіками» на Ваш рахунок в розмірі 15 «ефчіків»= 15 гривень, якими Ви зможете скористатися при наступних відвідуваннях будь-якого з Партнерів, після реєстрації Рахунку Учасника.

6.4. Передбачається нарахування подарункових бонусів «ефчіків» в період акцій, розіграшей та свят, про яких Організатор може повідомляти додатково за допомогою інструментів комунікації, які Учасник вказав при заповненні Анкети.

  1. Списання та використання бонусів «ефчіків»:

7.1. «Ефчікі», які накопичені на Рахунку Учасника, можуть бути використані Учасником при замовленні послуг у будь-якого Партнера Програми у відношенні від 1% до 100% залежно від дня та умов знижки Партнера Програми. Умови використання «ефчіків» дивіться безпосередньо у Партнерів Програми та на веб-сайті: www.chudoprostir.com.ua в розділі «Партнери».

7.2. Для списання (використання) «ефчіків» з Рахунку Учасника, Учасник повинен озвучити побажання про використання «ефчіків» і назвати номер Рахунку Учасника до моменту замовлення послуги у Партнера Програми в працівника на касі. Обумовлені бонуси «ефчікі» будуть списані з рахунку Учасника при процедурі розрахунку.

7.3. Учасник може використовувати отримані «ефчікі» повністю або частково. В разі часткового використання бонусів, нарахування нових бонусів буде здійснено на залишок рахунку від загальної вартості покупки послуги у Партнера Програми. Часткове використання «eфчіків» можливе за умови, що залишок суми вартості послуги або товару буде сплачений готівкою або безготівковими грошима (банківською платіжною  карткою)

7.4. Бонуси «ефчікі», які накопичені на Рахунку Учасника, не є якимось грошовими коштами, валютою або засобом розрахунку і відповідно не можуть бути видані або перераховані Учаснику в перерахунку на готівкові або безготівкові гроші.

  1. Обмеження щодо використання програми банк «Чудопростір»:

8.1. Дана Програма є безстроковою і діє виключно в Партнерів Програми, що підтримують умови Програми «Банк Чудопростір».

8.2. Програма є незалежним проектом і не підсумовується з іншими акціями,знижками, спеціальними пропозиціями, а також з іншими дисконтними, бонусними і накопичувальними програмами.

8.3. Один Учасник Програми може отримати лише один Номер Рахунку.

8.4. Усі бонуси «ефчікі» будуть анульовані по закінченню 12 (дванадцяти) місяців з моменту останнього використання Рахунком Учасника (нарахування або списання бонусів). Про це Учасник буде проінформований за 7 (сім) календарних днів за допомогою sms-повідомлення або електронною поштою.

8.5. Організатор Програми залишає за собою право на свій розсуд змінювати правила, умови, терміни і порядок роботи Програми та Рахунків Учасників, способи і кількість нарахування та списання балів шляхом розміщення інформації на веб-сайті: www.chudoprostir.com.ua

8.6. Організатор Програми та Партнери Програми не несуть відповідальності:

– За технічні збої, що виникли в роботі Програми або при використанні Рахунку Учасника, але при цьому докладають всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення нормальної роботи Програми та Рахунків.

– За виконання Учасником зобов’язань пов’язаних з участю у Програмі.

– Організатор Програми не несе відповідальності за якість послуг наданих Партнером Програми «Банк Чудопростір».